Přehled dotací statutárního města Brna
Atelier Pomezí - klub
2017
POMEZÍ
26658640
spolek
10/K
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
90 000 Kč
činnost
493 000 Kč
266 000 Kč
II. kolo
14
x
14