Klubová činnost výtvarného atelieru KREAT v Brně
2017
Kunštát PRO FUTURO o.p.s.
29193478
o.p.s.
6/K
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
70 000 Kč
projekt
100 000 Kč
70 000 Kč
15
16
x
16