Přehled dotací statutárního města Brna
Dva a půl kruhu
2017
TRINNNO, z. s.
3640019
spolek
29/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
30 000 Kč
projekt
75 000 Kč
50 000 Kč
15
17
x
17