Šálivá šalina
2019
Napříč, kulturně zapsaný spolek
22674217
spolek
23/D
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
0 Kč
projekt
80 000 Kč
52 000 Kč
15
13,67
1
14,67