Týden města 2017
2017
Společně, o.p.s.
26976307
o.p.s.
26/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
20 000 Kč
projekt
144 000 Kč
100 000 Kč
15
15,33
x
15,33