Nukleární rodina
2017
Napříč, kulturně zapsaný spolek
22674217
spolek
18/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
37 000 Kč
projekt
80 000 Kč
54 000 Kč
II. kolo
13,33
x
13,33