Bláboliny pro kulioka
2017
soukromá osoba
x
FO
17/D
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
0 Kč
projekt
283 000 Kč
110 000 Kč
15
10
x
10