Celoroční činnost
2017
Malé divadlo kjógenu, občanské sdružení
26996154
spolek
16/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
247 000 Kč
činnost
860 000 Kč
420 000 Kč
15
18
x
18