Freš manéž 2017
2017
Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
00401803
p.o. JMK
14/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
15 000 Kč
projekt
112 000 Kč
45 000 Kč
15
15,67
x
15,67