Přátelé spolupráce
2017
soukromá osoba
x
FO
12/D
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
0 Kč
projekt
78 000 Kč
54 000 Kč
15
8,67
x
8,67