Prezentace výsledků workshopu divadla Facka s ukrajinskými studenty divadla v Brně
2017
Facka, z.s.
27031365
spolek
7/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
15 000 Kč
projekt
190 000 Kč
32 000 Kč
15
15,33
x
15,33