Dětská scéna 2019 a ŠPÍL-BERG 2019
2019
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
00401803
p.o. JMK
20/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
20 000 Kč
projekt
205 000 Kč
70 000 Kč
15
15,67
0
15,67