Bacha na Mozarta! 2. polovina 5. a 1. polovina 6. ročníku cyklu staré hudby
2017
Czech Ensemble Baroque , z.s.
22674209
spolek
2/VA
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu
790 000 Kč
projekt
3 042 000 Kč
790 000 Kč
15
18,63
x
18,63