MediaArchiv
2017
Vysoké učení technické v Brně
00216305
51/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
20 000 Kč
projekt
220 000 Kč
93 000 Kč
15
16
x
16