Cyklus výstav v Galerii 209
2017
Vysoké učení technické v Brně
00216305
50/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
30 000 Kč
projekt
134 000 Kč
93 000 Kč
15
17
x
17