Loutka v Brně 2019 - přehlídka a dílna amatérského
2019
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
00401803
p.o. JMK
19/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
10 000 Kč
projekt
43 000 Kč
18 000 Kč
15
15,67
0
15,67