Moment-UM, publikace vydaná k výstavě Federico Día
2017
Spolek přátel Domu umění města Brna, z.s.
65353455
spolek
43/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
40 000 Kč
projekt
412 000 Kč
95 000 Kč
15
17,67
x
17,67