Den architektury 2017
2017
"KRUH"
26537389
spolek
42/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
40 000 Kč
projekt
136 000 Kč
95 000 Kč
15
17,67
x
17,67