Umělecké sympózium
2017
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
71239812
státní p.o.
29/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
30 000 Kč
projekt
331 000 Kč
101 000 Kč
15
17
x
17