Kmeny 90
2017
Moravská galerie v Brně
00094871
státní p.o.
28/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
50 000 Kč
projekt
1 850 000 Kč
550 000 Kč
15
16,33
x
16,33