Brněnská muzejní noc 2017 - ŽÁDOST STAŽENA ŽADATELEM
2017
Moravská galerie v Brně
00094871
státní p.o.
27/V
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
0 Kč
projekt
797 000 Kč
150 000 Kč
15
0
x
0