Normalizace
2017
Moravská galerie v Brně
00094871
státní p.o.
26/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
125 000 Kč
projekt
1 000 000 Kč
200 000 Kč
15
18,33
x
18,33