Výstava a katalog Městských zásahů
2017
Kořínek Jakub
x
FO
21/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
100 000 Kč
projekt
465 000 Kč
290 000 Kč
15
17,33
x
17,33