Přehled dotací statutárního města Brna
ArtMap Brno
2017
Artmap, z. s.
22906339
spolek
6/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
130 000 Kč
činnost
2 000 000 Kč
190 000 Kč
15
18,33
x
18,33