Tulatusun
2017
Spolek Z druhé strany
05317452
spolek
14/T
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance
55 000 Kč
projekt
352 000 Kč
60 000 Kč
15
18
x
18