Mezinárodní seminář izraelských lidových tanců
2017
Spolek OROT Brno
03298175
spolek
10/T
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance
40 000 Kč
projekt
244 000 Kč
170 000 Kč
15
15
x
15