Letní rytmodílna s představením
2017
Cyranovy boty, z.s.
26534711
spolek
3/T
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance
10 000 Kč
projekt
79 000 Kč
16 000 Kč
15
16,67
x
16,67