Vydání publikace - Alexanr Brummer - Michal Konečný: Brno účtující
2017
HOST – vydavatelství, s. r. o.
25586441
s.r.o.
13/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
40 000 Kč
projekt
167 000 Kč
50 000 Kč
15
19,33
x
19,33