Brněnský fašismus - Mathias Walter
2017
soukromá osoba
x
FO
12/L
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
0 Kč
projekt
100 000 Kč
55 000 Kč
15
10
x
10