František Chudoba: vědec a občan
2017
Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
48514314
o.p.s.
11/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
50 000 Kč
projekt
195 000 Kč
135 000 Kč
15
16
x
16