Kontexty - kulturně-literární časopis
2017
Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
48514314
o.p.s.
1O/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
100 000 Kč
projekt
799 000 Kč
200 000 Kč
15
17,67
x
17,67