RozRazil - kulturně-společenský magazín
2017
Centrum pro kulturu a společnost, z.s.
22670629
spolek
7/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
50 000 Kč
projekt
920 000 Kč
195 000 Kč
15
16
x
16