Případ Loos
2017
Barrister & Principal, o.p.s.
70889899
o.p.s.
5/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
60 000 Kč
projekt
241 000 Kč
96 000 Kč
15
18,33
x
18,33