Jan Dungel: S jaguárem v posteli II
2017
Barrister & Principal, o.p.s.
70889899
o.p.s.
4/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
45 000 Kč
projekt
210 000 Kč
70 000 Kč
II. kolo
14,67
x
14,67