Kultura nevidomých
2017
Technické muzeum v Brně
00101435
státní p.o.
71/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
60 000 Kč
projekt
95 000 Kč
66 000 Kč
15
15,33
x
15,33