Neznámé Brno židovské
2017
Spolek OROT Brno
03298175
spolek
65/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
20 000 Kč
projekt
30 000 Kč
21 000 Kč
15
15,67
x
15,67