Brno a bitva u Slavkova - setkání v Denisových sadech
2017
SPOLEČNOST 1645 z.s.
62158988
spolek
64/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
10 000 Kč
projekt
17 000 Kč
11 000 Kč
15
15
x
15