Den Brna
2017
SPOLEČNOST 1645 z.s.
62158988
spolek
63/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
130 000 Kč
projekt
220 000 Kč
152 000 Kč
15
16,33
x
16,33