"Cena Ď v Jihomoravském kraji 2017" mecenášům, dobrodincům, morálním vzorům
2017
Langer Richard
63520109
OSVČ
58/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
15 000 Kč
projekt
22 000 Kč
15 000 Kč
15
15,33
x
15,33