Sraz s duchem místa
2017
Rezekvítek, z. s.
15549429
spolek
57/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
30 000 Kč
projekt
57 000 Kč
39 000 Kč
15
15
x
15