Vydání Moravského historického sborníku - Ročenky MNK za roky 2011-2016
2017
Moravský národní kongres, z.s.
44992581
spolek
48/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
18 000 Kč
projekt
250 000 Kč
20 000 Kč
15
15
x
15