200 let MZM - představení odborných oddělení
2017
Moravské zemské muzeum
00094862
státní p.o.
45/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
30 000 Kč
projekt
160 000 Kč
105 000 Kč
II. kolo
14
x
14