Ročenka Genealogické a heraldické informace, ročník XXXVI
2017
Moravská genealogická a heraldická společnost, z. s.
64327329
spolek
44/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
20 000 Kč
projekt
50 000 Kč
25 000 Kč
15
15
x
15