Inspirativní rána
2017
soukromá osoba
x
FO
43/KZ
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
0 Kč
činnost
113 000 Kč
66 000 Kč
15
13
x
13