Andělský kabaret - integrační hudební pořad seniorům
2017
Klaunika, spol. s r. o.
28274156
s.r.o.
32/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
30 000 Kč
projekt
53 000 Kč
35 000 Kč
15
15
x
15