Autorské interaktivní inscenace divadla kača a kača pro děti
2017
Petrovicová Iva Kateřina MgA.
02054914
OSVČ
29/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
90 000 Kč
činnost
618 000 Kč
180 000 Kč
15
15
x
15