Škola staré hudby
2017
Hudební lahůdky, z.s.
22719458
spolek
28/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
45 000 Kč
projekt
520 000 Kč
170 000 Kč
II. kolo
13,67
x
13,67