Řecká sobota na hradě Veveří
2017
Hrad bez výhrad, z.s.
22865250
spolek
27/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
30 000 Kč
projekt
101 000 Kč
34 000 Kč
15
15
x
15