Hellenika, zachování řeckého kulturního povědomí
2017
Nadační fond HELLENIKA
60552808
nadační fond
24/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
70 000 Kč
projekt
160 000 Kč
77 000 Kč
15
15
x
15