"Na špičkách" Brno 2017 - 3.ročník mezinárodní amatérské baletní soutěže pro děti a mládež
2017
Filiánek, z.s.
02996707
spolek
22/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
100 000 Kč
projekt
606 000 Kč
160 000 Kč
15
15,33
x
15,33